Pod podłogą z jadłem(w domu aktorki Krystyny Sienkiewicz), ul.Płatnicza 35/37 Warszawa(Bielany), tel. (22) 663 38 37

Strona główna

 

Restauracja Pod podłogą prowadzi sprzedaż domowych dań obiadowych w cenie 23pln na wynos oraz na miejscu!

 

więcej infor­ma­cji oraz składanie zamówień pod numerem tele­fonu: +48 663 38 37 lub mailowo podpodloga.waw@gmail.com

 

 

Jezeli chcesz zor­ga­ni­zowac przyję­cie w tym terminie,zapraszamy do kon­tak­tu telefonicznego,bądź oso­biś­cie w klu­bie.

Zaprasza­my

Serdecznie wita­my w naszej restau­racji. 

 

Mamy nadzieję,że różnorod­ność potraw u nas serwowanych,zaspokoi Państ­wa gus­ta kuli­narne.

Wszys­tkie potrawy przy­go­towywane są ze świeżych, zdrowych pro­duk­tów.

Służymy pomocą w doborze dań.  

 

Orga­nizu­je­my wesela, banki­ety, przyję­cia okolicznoś­ciowe.

Prowadz­imy również cater­ing i przyj­mu­je­my zamówienia na obi­ady dla grup turysty­cznych.

Ceny pro­mo­cyjne!!!

 

 

 

Prowadz­imy również dzi­ałaność chary­taty­wną. Więcej infor­ma­cji w zakład­ce Klub

 

 

Życząc smacznego mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy goś­cić Państ­wa w naszej restau­racji.

 

 

ZAPRASZAMY CODZIENNIE

od 12.00 do 20.00