Pod podłogą z jadłem(w domu aktorki Krystyny Sienkiewicz), ul.Płatnicza 35/37 Warszawa(Bielany), tel. (22) 663 38 37

Zestaw dniaMenu

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą: