Pod podłogą z jadłem(w domu aktorki Krystyny Sienkiewicz), ul.Płatnicza 35/37 Warszawa(Bielany), tel. (22) 663 38 37

Catering

Pole­camy dania świąteczne na miejs­cu i na wynos. Przy­go­towu­je­my caterin­gi świąteczne dla firm oraz insty­tucji  

Zaj­mu­je­my się orga­ni­zowaniem cateringu zarówno u klien­ta jak i w naszej restau­racji.