Pod podłogą z jadłem(w domu aktorki Krystyny Sienkiewicz), ul.Płatnicza 35/37 Warszawa(Bielany), tel. (22) 663 38 37

Klub

Drodzy Goście. Nasz Klub jest pod patronantem Żoliborskiego Zespołu Społeczno – Charytatywnego, który działa na terenie Żoliborza od 1981 roku. Celem działaności Zespołu jest niesienie pomocy ludziom biednym, którzy z różnych powodów przeżywają trudności materialne.

 

Nasz Klub otacza opieką – przede wszystkim – osoby starsze i samotne.

 

Nie jest to miejsce pięcio gwiazdkowe ale mamy pięć aniołków.

 

Dzięki Państwu będziemy mogli intensywniej pomagać potrzebującym ludziom. Ponadto bezdomny czworonóg też się przy nas wyzywi w myśl pięknego wiesza Adama Mickiewicza.

 

Jeśli chcesz przejść cało pomiędzy
światowym rozruchem
Bądź dla zwierząt człowiekiem
a dla ciała duchem 

 

Mile widziane są datki na moje schronisko

Krystyna Sienkiewicz